Beleidsplan van de diaconie

Doelstelling van de diaconie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. De diaconie heeft duidelijk een maatschappelijke taak.

Eenvoudig gezegd werk binnen de kerk en werk buiten de kerk, waarin de mensen omzien naar elkaar en omzien naar de mensen in eigen buurt en in de wereld. Dat is meer dan mensen met financiële problemen helpen.

Wat is de rol van de diaconie?

De diaconie is veel meer dan de wekelijkse collecte. De diaconie maakt deel uit van de kerkenraad en verricht speciale taken in de eredienst, maar ook daar buiten.

Overzicht van de activiteiten van de diaconie

Om onze doelstelling te verwezenlijken vinden onderstaande activiteiten plaats:

 • Aan de hand van een collecterooster wordt voor een jaar bepaald waar de opbrengst van de collecten heen gaan.
 • Het laten rondgaan van de collectezakken tijdens de kerkdienst
 • Het houden van speciale collecten voor noodhulp bij rampen
 • Wekelijkse bloemengroet aan zieke of oudere
 • Taak bij de bediening van het Avondmaal
 • Klaarmaken van het liederenbord
 • Viering ouderenkerstfeest
 • Organiseren zomeractiviteit voor ouderen
 • Het (financieel) ondersteunen van het diaconaal project ‘Helpt U Hopen’ in Oeganda en het
 • contact onderhouden met de projectcoördinator ter plaatse.
 • Overleg met Zendingscommissie
 • Overleg met Contactcommissie
 • Het geven van een attentie met de paasdienst
 • Maken van het welkomstpakket voor nieuwe kerkleden
 • Het bijhouden van het informatiebord bij de ingang van de kerk
 • Het vervoer naar en van de kerk indien dit gewenst wordt
 • Indien nodig het ondersteunen van armlastigen in Nigtevecht met financiële hulp en/of hulp in goederen
Samenstelling van de Diaconie

De diaconie bestaat uit vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, waarvan vier personen deel uitmaken van de kerkenraad.