Startdag 2022

September 2022 – Dit jaar was het thema van de startdag “Aan tafel”. Daarvoor hebben we met z’n allen een maaltijd voorbereid en zijn we met elkaar aan tafel gegaan in het koor van de kerk.