.

De actie kerkbalans 2021 wordt gehouden van 16 januari 2021 t/m 31 januari 2021

Het thema voor de actie is dit jaar: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Op maandag 25 januari zou onze jaarlijkse gemeenteavond gehouden worden. Helaas is het in verband met de huidige (covid)maatregelen niet mogelijk om bij elkaar te komen. We zullen een gemeenteavond inplannen zodra het weer verantwoord is om bij elkaar te komen. 
De actie kerkbalans is echter als gewoonlijk van start gegaan en als kerkenraad vinden we het belangrijk om in deze weken de financiële situatie van de kerk, diaconie en zending met u te delen. Ook horen we graag welke opmerkingen of vragen u naar aanleiding van de cijferoverzichten hebt. 

Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de cijferoverzichten kunt u mailen aan [email protected] of schriftelijk aanleveren in de brievenbus van het verenigingsgebouw. 

Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
De kerkenraad