Hemelvaart en Pinksteren

Christus is naar de hemel gegaan om voor ons een plaats te bereiden. Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader en bidt voor ons. Zo heeft Hij de Vader gebeden om de Trooster, de Heilige Geest, te zenden. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort. En door de kracht van Zijn Geest zoeken we naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. En wat een bemoediging te mogen geloven dat de Heilige Geest ons wil troosten en altijd bij ons wil blijven.