Kerst en Oud & Nieuw

Onderweg naar Kerst verschijnen steeds meer lichtjes in het donker. We kijken uit naar het feest van de geboorte van Jezus, die licht bracht in de wereld.
In de kerstnachtdienst op 24 december zullen we meer horen over de betekenis van dit licht. De cantorij en het blazersensemble zullen aan deze dienst hun medewerking verlenen.

Op kerstmorgen, 25 december zullen de kinderen van de Spoorzoekers een bijdrage hebben in de dienst en ons laten horen en zien wat een feest het is dat Jezus naar ons toegekomen is.

In de dienst van 31 december, oudejaarsavond, mogen we terugkijken op het afgelopen jaar en danken voor alles wat we in het afgelopen jaar mochten ontvangen.

We hopen met elkaar goede gezegende diensten te hebben waarin we mogen danken, bidden en lof prijzen, waarin we elkaar mogen bemoedigen.