Vrucht van de Geest

De vrucht van de Heilige Geest wordt door de apostel Paulus genoemd in zijn brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22–23.

  1. Liefde
  2. Vreugde
  3. Vrede
  4. Geduld
  5. Vriendelijkheid
  6. Goedheid
  7. Geloof
  8. Zachtmoedigheid
  9. Zelfbeheersing

De uiting van de vrucht van de Heilige Geest wordt gebruikt door sommige christenen die willen onderzoeken of ze op het goede spoor zitten, het spoor dat God heeft bedoeld.