Inclusieve dienst

We zijn een inclusieve feestelijke kerkdienst aan het organiseren. Inclusief omdat we als kerkelijke gemeente in Nigtevecht vinden dat iedereen zichzelf mag zijn in onze kerk. Om dit niet alleen beleid te laten zijn, gaan we het op zondagmiddag 17 maart ook gewoon in praktijk brengen. Dit doen we samen met een gastpredikant en een groot deel van de muziekgroep die zichzelf toerekenen tot de LHBTIQ+ groep. We heten iedereen en speciaal de LHBTQI+-dorpsgenoten van harte welkom om naar de kerk te komen. De vlag hangt uit 🌈.  Op zich niets bijzonders maar misschien wel een beetje omdat het hier in Nigtevecht de eerste keer is. Een beetje extra aandacht hiervoor is alleen maar mooi.

De dienst is ook live en nadien te volgen via deze link.

Jaarthema Ga Mee!

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde door verbinding te zoeken met andere christenen, andere of anders gelovigen en met mensen die nieuwsgierig zijn naar geloven. Een gebed wat christenen van verschillende signatuur over de hele wereld verbindt is het ´Onze vader´. In het afgelopen jaar werd dit gebed door gastpredikanten in Nigtevecht vaak in de liturgie ingebracht. Werd dit gebed daardoor wat ´al te gewoon´ misschien wel iets ‘afgesleten’?  Zeker niet als we ons bewust zijn van ál die mensen over de wereld die dezélfde woorden uitspreken. Voor wie ‘dagelijks brood’ geen zekerheid is of voor wie beproeving of ‘verzoeking’ iets is wat elke dag voorbij komt.

Soms voelt het zwaar in je leven

Je kunt niet zien wat voor je ligt

Het is net als lopen in de dichte mist

Weet dan dat God er altijd is

Hij zal je begeleiden

Op elke stap die je zet

Hij gaat met je mee

Ga jij met Hem mee?

Wij nodigen jouw uit:

Ga mee!!!

Advent en Kerst

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.

Jaarthema Ga mee

Het jaarthema ‘Ga mee!’ daagt ons uit om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde door verbinding te zoeken met andere christenen, andere of anders gelovigen en met mensen die nieuwsgierig zijn naar geloven. Een gebed wat christenen van verschillende signatuur over de hele wereld verbindt is het ´Onze vader´. In het afgelopen jaar werd dit gebed door gastpredikanten in Nigtevecht vaak in de liturgie ingebracht. Werd dit gebed daardoor wat ´al te gewoon´ misschien wel iets ‘afgesleten’?  Zeker niet als we ons bewust zijn van ál die mensen over de wereld die dezélfde woorden uitspreken. Voor wie ‘dagelijks brood’ geen zekerheid is of voor wie beproeving of ‘verzoeking’ iets is wat elke dag voorbij komt.

Soms voelt het zwaar in je leven

Je kunt niet zien wat voor je ligt

Het is net als lopen in de dichte mist

Weet dan dat God er altijd is

Hij zal je begeleiden

Op elke stap die je zet

Hij gaat met je mee

Ga jij met Hem mee?

Wij nodigen jouw uit:

Ga mee!!!

Startdag 24 september

Na de kerkdienst met veel muziek is er voor iedereen koffie/thee met een heerlijk taartenbuffet. Drink, eet en proef maar mee!

Daarna zijn er gezellige activiteiten voor jong en oud. Doe maar mee!

Het programma duurt ongeveer tot 14.30 uur

Tot de 24e!

Zomertijd

Neem de zon mee in je hart  

Voel de warmte en de vreugde van de zomer 

Voel Gods prachtige schepping om je heen 

Het ruisen van de wind De warme druppels van de regen 

Neem de zon mee in je hart 

Zodat deze je hart kan verwarmen  In donkere koude tijden

Hemelvaart en Pinksteren

Christus is naar de hemel gegaan om voor ons een plaats te bereiden. Hij zit aan de rechterhand van Zijn Vader en bidt voor ons. Zo heeft Hij de Vader gebeden om de Trooster, de Heilige Geest, te zenden. Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort. En door de kracht van Zijn Geest zoeken we naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. En wat een bemoediging te mogen geloven dat de Heilige Geest ons wil troosten en altijd bij ons wil blijven.  

40-dagentijd

We bevinden ons in de De Veertigdagentijd, een tijd van inkeer, bezinning, gebed en vasten. Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Brood – hier gedeeld om te leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde,
gegeven in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

Beker – bereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen – bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.

Matthijn Buwalda

Een fantastisch concert op 18 Februari bij ons in de Dorpskerk Nigtevecht! Matthijn Buwalda is een theatermaker, zanger en liedschrijver die het leven probeert te vangen in liedjes. Zowel muzikaal als textueel balanceert hij tussen kleinkunst en nederpop. Met zijn nieuwste CD Bang voor Niks en bekende duetten met Stef Bos en Jan Smit heeft hij een vaste plek op de Nederlandse podia.

Met dit intieme optreden voor 100 gasten beloofd het een hele bijzonder avond te worden. En dat voor maar €15,- per ticket! Bestel nu je tickets via deze link: https://kerknigtevecht.weticket.com/

Inloop is vanaf 20.00 en het concert start om 20.30.

Hopelijk tot dan!

Actie Kerkbalans

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. De actie Kerkbalans loopt van 14 januari  tot en met 28 januari 2023. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente  een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. Op maandag 23 januari houden we de gemeente avond voor al onze leden met informatie over de financiële gang van zaken. De dagen erna komt een vrijwilliger het toezeggingsformulier bij u ophalen.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!