Startdag 11 september

De startdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 september. Het thema is “Aan Tafel”. Voor we aan tafel gaan, gaan we met elkaar in groepjes kokkerellen! We hebben ons verdiept in bijbelse recepten dus wie weet wat voor verrassends er straks op tafel staat! De spoorzoekers werken aan een mooi tafelkleed en de tieners zullen ons een heerlijk nagerecht bezorgen.

Het programma is als volgt:

  • 10 uur kerkdienst
  • Koffie, thee, limonade met koek
  • In groepjes gerechten bereiden
  • Aan tafel

Afsluiting rond 14.30 uur

Juli en augustus zijn echte zomermaanden en velen van ons zullen een tijdje op pad gaan. In de zomermaanden hopen we, vaak nog meer dan in andere seizoenen, op mooi weer. Hoe heerlijk is het om in de zon te zitten met een kopje koffie, of dat nu in het buitenland is of in de eigen tuin of dorp.

De bijbel vertelt in Genesis 8 dat God ons de seizoenen belooft. ‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan.

Vakantie bijbeldagen

Op 20, 21en 22 juli zijn de vakantiebijbeldagen.

Iedereen van groep 1 t/m 8 is welkom in het Dorpshuis van 10.00 tot 12.30 uur.

Klik hier voor de uitnodiging en meer informatie.

Juli is een echte zomermaanden en velen van ons zullen een tijdje op pad gaan. In de zomermaanden hopen we, vaak nog meer dan in andere seizoenen, op mooi weer. Hoe heerlijk is het om in de zon te zitten met een kopje koffie, of dat nu in het buitenland is of in de eigen tuin of dorp.

De bijbel vertelt in Genesis 8 dat God ons de seizoenen belooft. ‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan.

Activiteiten jeugd

Voor alle tieners

Vrijdagavond 17 juni  organiseren we WEER EEN LEUKE AVOND! Wat we deze keer gaan doen, horen jullie via de app! Mocht je nog niet in de app-groep zitten, en het wel willen, laat het ons weten door bijv. een app te sturen!

Houd de avond vanaf 20 uur  in ieder geval vrij als je erbij wilt zijn!

Allen van harte welkom!

Voor alle OnTrackers en alle tieners

Donderdagavond 30 juni gaan we het seizoen gezamenlijk afsluiten met een BBQ en gezelligheid. Vanaf 17 uur zijn jullie van harte welkom op een nader te bepalen locatie! Zet de datum in je agenda als je erbij wilt zijn!

Hemelvaartsdag – Open Dorpskerk

Op 26 mei – Hemelvaartsdag – is de kerk ook ná de kerkdienst open van 12.00-16.00 uur.

De open kerk staat in het teken van meeleven met de Oekraïne. Van harte welkom! In de kerk is ruimte voor gebed, een kaarsje aansteken, luisteren naar muziek of zomaar even binnenlopen.

Buiten wordt koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij tegen vrijwillige bijdrage. Van de Kussenmakers uit Nigtevecht zijn kussen en sleutelhangers te koop. De opbrengsten zijn voor het Project van Kerk in Actie voor Oekraïne. Dit omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en onze hulp nodig blijft!

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt voedsel en kleding uitgereikt. Met de bijdragen aan Kerk in Actie krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Wilt u/jij op deze dag een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets lekkers te bakken? Graag!

Meld u dan aan bij Marian Kruijning of Esther Bergmeijer

Zeven werken van Barmhartigheid

In de vastenactie van Kerk in Actie staat elke week een van de zeven werken barmhartigheid centraal:

De gevangenen bezoeken
Vanaf Aswoensdag bidden we voor gevangenen en voor mensen die gevangen zijn in hun eenzaamheid, of gevangen in een verslaving.

De hongerigen eten geven
Deze week eten we sober: we eten geen vlees en proberen niet te snoepen.

De zieken verzorgen
Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.

De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen en deel uit van de spullen die je hebt.

De vreemdelingen herbergen
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager of trek een dikke trui aan.

De dorstigen drinken geven
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of drink deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee.

De doden begraven
Steek elke dag een kaarsje aan voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld.

.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 januari  komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en in de week erna ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Mensen kijken in het donker

Mensen kijken in het donker
naar een wereld vol verdriet
Steek een kaars aan, die vertelt je
van het licht dat je straks ziet

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht, voor jou en mij
en voor iedereen op aarde
het wordt Kerst, God is dichtbij

Mensen hebben mooie plannen
maar er gaat zo vaak wat mis.
Steek een kaars aan, die vertelt je
dat Gods toekomst stralend is.

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht voor jou en mij
en voor iedereen op aarde
het wordt Kerst, God is dichtbij.

Mensen dromen mooie dromen
van een wereld licht en fijn
Steek een kaars aan, die vertelt je
hoe de wereld eens zal zijn.

Het wordt anders, het wordt lichter
Het wordt licht, voor jou en mij
en voor iedereen op aarde,
het wordt Kerst, God is dichtbij

Tekst en muziek: Greet Brokerhof-van der Waa en Gerard van Amstel

Jeugdclubs

Aan alle kinderen en tieners vanaf groep 7

Beste allemaal!

Binnenkort willen wij, jeugdleiding van de kerk, graag weer starten met verschillende clubs zoals On Track en Rock Solid en een andere club voor als je wat ouder bent!

Om alvast weer een keer bij elkaar te komen hebben we een avond voor jullie allemaal georganiseerd!!

Heb je zin en tijd om vrijdagavond 19 november mee te gaan? Avondje bijkletsen, schaatsen & wat snacken! We gaan om 18.45  uur friet eten in de kerk en gaan van 20.30 – 21.45  uur schaatsen op de Vechtsebanen in Utrecht. Neem wel €5 mee als bijdrage in de kosten van deze avond. En geef je op – als je meegaat, uiterlijk maandag 15 november – bij Johan Kroon of Marieke van der Bijl of Marian Kruijning.

Wij hebben er zin in!

groetjes, Johan, Hans, Marinka, Tessa, Marian en Marieke