Advent

Vier kaarsen voor advent

Adem

Een kaars om op adem te komen: snoeien in onze drukdoenerij, af en toe de stilte zoeken, een moment met God.
Worden als Maria, luisteren naar een engel die ons een nieuwe toekomst kan wijzen. Nieuwe adem krijgen en herboren worden.

Ruimte

Een kaars om ruimte te scheppen: onze ontvankelijkheid vergroten voor eenzame buren, voor zieke familieleden, voor collega’s die het moeilijk hebben, voor mensen aan de rand van de samenleving.
Worden als de profeet Johannes de Doper. Opstaan – samen-met-anderen – tegen onrecht. Nodig uit tot solidariteit. Armoede uitsluiten is gezamenlijke inzet. Vrede vraagt een bijdrage van ieder mens.

Geduld

Een kaars om te groeien in geduld en hoop. Ons  klagen verminderen over anderen, komen met een voorstel, zoeken naar persoonlijke én structurele verandering.
Worden als de profeet Jesaja ten tijde van de joodse ballingschap, mensen moed inspreken, mensen helpen vechten tegen berusting en bitterheid, mensen hefbomen geven om dingen en mensen te bewegen. Verandering gebeurt met kleine middelen, stap voor stap doorbraak van vernieuwing komt: hoe dan ook.

Licht

Een kaars om licht te laten schijnen in de samenleving, licht voor medemensen in een donkere tunnel, licht voor mensen-in-onrecht veraf.
Doen zoals  Jezus. Gaan naar mensen, open en begaan met rechtvaardigheid en duurzaamheid, bij hen binnengaan, zwijgen, aandachtig luisteren en er zijn. Ontmoeting is licht, verbondenheid verlicht.

Herfstbomen

Zij lijken draadloos
met de tijd verbonden
en na vele zonneronden
dromen zij opnieuw
hun opgetogen kleurentaal
een woord van licht
dat mij vandaag
zo onverwachts
wordt toegezonden

Oeke Kruythof

Startdag 11 september

De startdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 11 september. Het thema is “Aan Tafel”. Voor we aan tafel gaan, gaan we met elkaar in groepjes kokkerellen! We hebben ons verdiept in bijbelse recepten dus wie weet wat voor verrassends er straks op tafel staat! De spoorzoekers werken aan een mooi tafelkleed en de tieners zullen ons een heerlijk nagerecht bezorgen.

Het programma is als volgt:

  • 10 uur kerkdienst
  • Koffie, thee, limonade met koek
  • In groepjes gerechten bereiden
  • Aan tafel

Afsluiting rond 14.30 uur

Juli en augustus zijn echte zomermaanden en velen van ons zullen een tijdje op pad gaan. In de zomermaanden hopen we, vaak nog meer dan in andere seizoenen, op mooi weer. Hoe heerlijk is het om in de zon te zitten met een kopje koffie, of dat nu in het buitenland is of in de eigen tuin of dorp.

De bijbel vertelt in Genesis 8 dat God ons de seizoenen belooft. ‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan.

Vakantie bijbeldagen

Op 20, 21en 22 juli zijn de vakantiebijbeldagen.

Iedereen van groep 1 t/m 8 is welkom in het Dorpshuis van 10.00 tot 12.30 uur.

Klik hier voor de uitnodiging en meer informatie.

Juli is een echte zomermaanden en velen van ons zullen een tijdje op pad gaan. In de zomermaanden hopen we, vaak nog meer dan in andere seizoenen, op mooi weer. Hoe heerlijk is het om in de zon te zitten met een kopje koffie, of dat nu in het buitenland is of in de eigen tuin of dorp.

De bijbel vertelt in Genesis 8 dat God ons de seizoenen belooft. ‘Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht- nooit komt daar een einde aan.

Activiteiten jeugd

Voor alle tieners

Vrijdagavond 17 juni  organiseren we WEER EEN LEUKE AVOND! Wat we deze keer gaan doen, horen jullie via de app! Mocht je nog niet in de app-groep zitten, en het wel willen, laat het ons weten door bijv. een app te sturen!

Houd de avond vanaf 20 uur  in ieder geval vrij als je erbij wilt zijn!

Allen van harte welkom!

Voor alle OnTrackers en alle tieners

Donderdagavond 30 juni gaan we het seizoen gezamenlijk afsluiten met een BBQ en gezelligheid. Vanaf 17 uur zijn jullie van harte welkom op een nader te bepalen locatie! Zet de datum in je agenda als je erbij wilt zijn!

Hemelvaartsdag – Open Dorpskerk

Op 26 mei – Hemelvaartsdag – is de kerk ook ná de kerkdienst open van 12.00-16.00 uur.

De open kerk staat in het teken van meeleven met de Oekraïne. Van harte welkom! In de kerk is ruimte voor gebed, een kaarsje aansteken, luisteren naar muziek of zomaar even binnenlopen.

Buiten wordt koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij tegen vrijwillige bijdrage. Van de Kussenmakers uit Nigtevecht zijn kussen en sleutelhangers te koop. De opbrengsten zijn voor het Project van Kerk in Actie voor Oekraïne. Dit omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en onze hulp nodig blijft!

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt voedsel en kleding uitgereikt. Met de bijdragen aan Kerk in Actie krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Wilt u/jij op deze dag een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets lekkers te bakken? Graag!

Meld u dan aan bij Marian Kruijning of Esther Bergmeijer

Zeven werken van Barmhartigheid

In de vastenactie van Kerk in Actie staat elke week een van de zeven werken barmhartigheid centraal:

De gevangenen bezoeken
Vanaf Aswoensdag bidden we voor gevangenen en voor mensen die gevangen zijn in hun eenzaamheid, of gevangen in een verslaving.

De hongerigen eten geven
Deze week eten we sober: we eten geen vlees en proberen niet te snoepen.

De zieken verzorgen
Stuur deze week bemoedigende kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.

De naakten kleden
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen en deel uit van de spullen die je hebt.

De vreemdelingen herbergen
Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager of trek een dikke trui aan.

De dorstigen drinken geven
Laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Of drink deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee.

De doden begraven
Steek elke dag een kaarsje aan voor mensen die wereldwijd zijn omgekomen door honger, rampen of geweld.

.

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de week van 15 januari  komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en in de week erna ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!