40-dagentijd

We bevinden ons in de De Veertigdagentijd, een tijd van inkeer, bezinning, gebed en vasten. Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

Brood – hier gedeeld om te leven,
voedsel om verder te gaan,
teken van liefde,
gegeven in ons bestaan
om in Gods naam
de weg van Jezus te gaan.

Beker – bereikt vanuit vreugde,
wijn ingekleurd door de pijn,
teken dat het Hem verheugde
kwetsbaar te zijn
om in Gods naam
de weg ten leven te gaan.

Handen – bereid om te delen,
mensen, geplaatst in het licht,
teken dat breuken wil helen,
tot ons gericht
om in Gods naam
de weg van de liefde te gaan.