Hemelvaartsdag – Open Dorpskerk

Op 26 mei – Hemelvaartsdag – is de kerk ook ná de kerkdienst open van 12.00-16.00 uur.

De open kerk staat in het teken van meeleven met de Oekraïne. Van harte welkom! In de kerk is ruimte voor gebed, een kaarsje aansteken, luisteren naar muziek of zomaar even binnenlopen.

Buiten wordt koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij tegen vrijwillige bijdrage. Van de Kussenmakers uit Nigtevecht zijn kussen en sleutelhangers te koop. De opbrengsten zijn voor het Project van Kerk in Actie voor Oekraïne. Dit omdat de oorlog in Oekraïne voortduurt en onze hulp nodig blijft!

Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt voedsel en kleding uitgereikt. Met de bijdragen aan Kerk in Actie krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Wilt u/jij op deze dag een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets lekkers te bakken? Graag!

Meld u dan aan bij Marian Kruijning of Esther Bergmeijer