Artikelen door Rolinka Pickhard

Veertigdagentijd

Veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd […]

.

Namens het College van Kerkrentmeesters ben ik blij u te kunnen zeggen dat onze gemeente, […]